Eterično ulje smilja 5 ml

30.00  (226.04 kn)

Compare
Kategorija:

Opis

Način dobivanja: vodeno-parnom destilacijom cvijeta i lista. Način uzgoja: plantažni, s otoka Šolte. Način uporabe: Nije za oralnu uporabu. Ne koristiti nerazrijeđeno na koži. Mjere upozorenja: Koristiti pažljivo. Držati izvan dohvata djece.
H226: Zapaljiva tekućina i para. H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H315: Nadražuje kožu. H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P210: Čuvati odvojeno od topline / iskre / otvorenog plamena. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice. P305+P351+P338: U slučaju dodira s očima oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
P402: Skladištiti na suhom mjestu. P501: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim odredbama
Sastavnice: alpha pinen, gamma-curcumene, neryl acetate, limonene, beta-caryophyllene, italidiones, italicene.
Zemlja porijekla: Hrvatska
Proizvođač:
Herba pharm d.o.o.
Svačićeva 5
21000 Split
Tel: +385 21 260 164

Poštarina nije uračunata u cijenu proizvoda. Cijena poštarine za pakete težine do 2 kg iznosi 34 kn. Za teže pakete cijena se obračunava prema važećem cjeniku. Za narudžbe veće od 300 kn poštarina je besplatna!

Dodatne informacije

Težina 0.04 kg

Recenzije

Još nema recenzija.

Ostavite recenziju